Ormánsági Dolgozók Horgász Egyesülete
Hírek | Egyesület | Leader 2013 | Horgászvizsga | Kapcsolat

Horgászvizsga

Fontosabb tudnivalók a horgászvizsgáról

A 2013. szeptember 1-én hatályba lépett halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és annak 2014. január 1-én hatályba lépett végrehajtási utasítása (133/2013. VM rendelet) a horgászvizsgákkal kapcsolatosan változásokat határozott meg. Az új halgazdálkodási törvény és végrehajtási rendelete, illetve a NÉBIH által kiadott előírások részletesen szabályozzák a horgászvizsgáztatás feltételeit (például a vizsgabizottságok összetételét, számát, a vizsga rendszerét).

A vizsgán való részvétel feltétele a letölthető jelentkezési adatlap kitöltése és elküldése Szövetségünk részére (postai úton, vagy e-mailen), továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. számú melléklet 14.2. pontjában meghatározott 3 500 Ft vizsga díj megfizetése. A horgászvizsga díját a vizsga megkezdése előtt a helyszínen kell megfizetni.

A horgászvizsgára jelentkezni legkésőbb a soron következő vizsgaalkalmat megelőző 7 nappal lehet. Az ezt követően beérkezett jelentkezések a következő vizsgaalkalomra kerülnek átsorolásra.
A horgászvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli rész az írásbeli rész sikeres teljesítése után kezdhető meg. A vizsga írásbeli része 32 db feleletválasztó (négy lehetséges válasz közül) vagy egyszerű kifejtő kérdést tartalmaz. A helyes válasz előtt álló sorszámot be kell karikázni.  A vizsgázónak minimálisan 26 pontot kell elérnie a sikeres vizsgához.

Az írásbeli vizsga jogszabályban rögzített témakörei a 32 kérdés közül az alábbi arányban oszlanak el:

A vizsga szóbeli részében a hazánkban előforduló halfajokat kell képről felismerni, és azok legfontosabb biológiai jellemzőit, esetleges méretkorlátozásukat, tilalmi idejüket ismertetni. 6 db képet kell húzni (3db fogható és 3 db nem fogható halfaj) és minimálisan 4 fajt fel kell ismerni. A halfaj felismerésre 1 pont, jellemzésére további 1 pont adható. Az így megszerezhető 12 pontból minimálisan 10 pontot el kell érni a sikeres szóbeli vizsgához.

Letölthető anyagok:

-          Jelentkezés horgászvizsgára
-          Horgászvizsgára való felkészülést segítő anyag
-          Horgászvizsga időpontok

____________________________________________________________________________

Forrás: www.hebmesz.hu
Ormánsági Dolgozók Horgász Egyesülete 7838 Vajszlo Gyöngyvirág Utca 8 | Az oldalt készítette: www.welapszinteingyen.hu